OZNAM

Prosím rodičov o zaplatenie členského príspevku do klubu. Vyberá sa 30 eur za prvý polrok. Peniaze vyberá asistent trénera Tomáš Duška.

Treba nahlásiť trénerovi výšku a váhu hráča.